ENERGIVEJLEDEREN

Når boligejere og ejere af mindre erhvervsbygninger vil spare energi, er det ofte håndværkerens råd, de læner sig op ad. Derfor kan håndværkere nu uddanne sig til energivejledere

Bag uddannelsen, som er støttet af Energistyrelsen, står Dansk Byggeri og Teknik sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Energitjenesten.

Her under kommer nogen eksempler på energirenoveringer og hvilke besparelser det har givet. Ud over en besparelse på varmeregningen kommer også et forbedret inde klima.

Efterisolering af terrændæk i forbindelse med etablering af gulvvarme:

I et parcelhus i et plan med et gulvareal på 130 m2 ønsker husejeren at etablere gulvvarme i hele huset. Det vil sige, at det eksisterende terrændæk brydes op, og der graves ud, så der er plads til 150 mm kapillarbrydende lag, 400 mm isolering (lavenergi), 100 mm betonplade med indlagt gulvvarme samt gulv- belægning. Der var 50 mm isolering i den eksisterende terrændækskonstruktion.


Naturgaspris: 8 kr. pr m3. Gasfyret er nyt og kondenserende.

Årlig økonmisk besparelse = 2.176 krÅrlig CO2-besparelse kg = 613 kg​

Udvendig efterisolering af kældervæg i forbindelse med omfangsdræn:

På en opvarmet kælder med 60 m2 uisoleret kælderydervæg af 300 mm beton opsættes 200 mm udvendig efterisolering i forbindelse med dræning. Kælderydervæggen har en højde over terræn på 1 meter og tilsvarende 1 meter under terræn.


Naturgaspris: 8 kr. pr m3. Gasfyret er nyt og kondenserende

Årlig økonomisk besparelse = 10.320 kr

Årlig CO2-besparelse kg = 2.909 kg

Efterisolering af loft:

På et 130 m² loft med 100 mm eksisterende isolering udlægges yderligere 200 mm isolering
til i alt 300 mm isolering.

Årlig økonomisk besparelse = 2.400 kr
Årlig CO2-besparelse kg = 640 kg

Der er mange penge og spare på at få forbedret klimaskærmen på jeres hus. Hvis man får udført flere forbedringer samtidig, får man en hurtigere tilbagebetalingstid på de ting man får lavet på huset.

Hvis man eksempelvis at installere et nyt køkken, kan man skabe en tilbage betalingstid på dette, hvis man samtidig forbedre klimaskærmen på huset. Det vil sige at man evt samtidig med det nye køkken montere nye vinduer eller efterisolere loftet. Der ved opnås en tilbage betalingstid på den samlede renovering.

Hvis I ønsker en Energivejledning på jeres hus så kontakt mig, så ser vi hvilke muligheder jeres hus kunne have brug for. Der er mange penge og spare om året på varmeregningen. ​

​​
En energivejleder er en håndværker, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning.

Målet er at give boligejerne og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til håndværkere, der er i stand til give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installationer eller klimaskærmen (vinduer, tag mv.) Men ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter– dvs. inden for eget fag og inden for andre byggefag.

logo for energivejlederen

Har du brug for et uforpligtende tilbud?

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os og få et gratis tilbud på din næste opgave!

Firmainfo

MN Beton ApS

Mikkel Nielsen

CVR: 36689668

en grøn smiley

Vi har i 2016 modtaget den grønne smiley fra Arbejdstilsynet.​